Indikatori podmazivanja uljnom mašću za opremu za podmazivanje

Indikator podmazivanja uljnom mašću se koristi za provjeru protoka ili tlaka u opremi/sistemu za podmazivanje. Postoji nekoliko serijskih indikatora za opremanje sistema za podmazivanje prema različitim zahtjevima, kao kontrolni ili nadzorni uređaji instalirani u cjevovodu sistema za podmazivanje.

YKQ Indikator pritiska podmazivanja
GZQ indikator protoka ulja za podmazivanje
YCK-P5/SG-A DIFERENCIJALNI PREKIDAČ
Regulacija pritiska na terminalu YKQ-SB
Indikator protoka masti za ulje za podmazivanje serije YZQ,
YXQ Indikator protoka ulja za podmazivanje